Poznańskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Chałupa"

Wczasy pod gruszą

Wiejski krajobraz

Jako termin popularny w Polsce jakim jest wczasy pod gruszą rozumie się wyjazdy w tereny typowo wiejskiego krajobrazu. Mówi się tu w szczególności o agroturystyce, która opiera się przede wszystkim na rozmaitych wyjazdach bazujących zwłaszcza na wspólnym spożywaniu posiłków, podziwianiu krajobrazów, czy też uczestniczeniu w rozlicznych aktywnościach wiejskich takich jak wędkarstwo, robienie i przetwórstwo jedzenia […]