Poznańskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Chałupa"

Historia agroturystyki

Wiejska rezydencja pośród pól

W pierwszych latach minionego stulecia ludzie zaczęli dostrzegać, że notoryczne przebywanie w zatłoczonych obszarach typowych miast nie wnosi do ich życia nic dobrego. Bezustanny smog, systematyczne wędrowanie z pracy do pracy, a także ciągły kontakt z różnorodnymispedycja międzynarodowa ludźmi i korki uliczne to coś, co zdecydowanie nie wpływa pozytywnie na ludzką psychikę. Nie pozwala się to wyciszyć, zregenerować organizm, wyciszyć, odprężyć ciało i naprawdę solidnie wypocząć. W związku z tym bardzo mile widzianym rozwiązaniem stało się przede wszystkim uciekanie na wycieczki w tradycyjnie wiejskie tereny. W konsekwencji tego doszło do sytuacji, kiedy to powstawać zaczęła agroturystyka w dzisiejszym rozumieniu. W szczególności mówiono o niej w naszej literaturze w pierwszym ćwierćwieczu dwudziestego stulecia. Pojęcie agroturystyki wywodzi się z języka angielskiego, a dokładniej zaczerpnięte zostało z terminu agroturism. Jest to połączenie dwóch określeń agro oraz turystyka. Termin agro w dosłownym tłumaczeniu natomiast interpretuje się jako rolny, od terminu agros.

Owca spogląda w aparat

Warto także dodać, że jest to czynny wypoczynek jaki wiąże się ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji wiejskich czy też nierzadko uczestnictwem w rozmaitych rodzajach aktywności typowo wiejskich. Agroturystyka bardzo często przyjmują charakter aktywności sportowych, artystycznych – na przykład kiedy można uczestniczyć w rozlicznych formach aktywności artystycznej i rzemiosła, a także zaspokaja ona potrzeby wypoczynku i potrzeby poznawcze.
Artykuł dzięki: https://www.spedycjaprodomus.pl/obsluga-celna/