Poznańskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Chałupa"

Korzyści agroturystyki

Wioska agroturystyczna w górach

Do najpowszechniejszych form turystyki współczesnej zalicza się przede wszystkim wysokiej klasy agroturystykę, która wraz z biegiem czasubeton towarowy nabiera coraz większego znaczenia, stając się coraz bardziej rozpowszechnioną formą wakacyjnego i nie tylko wczasowania. W szczególności w czasach trwającej pandemii korzyści agroturystyki są ogromne i to im poświęcimy niniejszy poradnik.

Owca spogląda w aparat
W kontekście agroturystyki należy wspomnieć przede wszystkim jeden istotny fakt, iż spośród jednej z potężnych kategorii, a mianowicie jaką jest kategoria turystyki wiejskiej, na czoło wysuwa się właśnie opisywana tu agroturystyka, która stanowi zdecydowaną podstawę. Jest ona systematycznie rozwijana i cechuje się przede wszystkim wysokiej klasy walorami ekologicznymi, środowiskowymi, przyrodniczymi, a także etnicznymi i antropogenicznymi. Jest ona także bardzo bogata w rozmaite funkcje jej przypisywane. W szczególności chodzi tu spełnianą przez nią role gospodarczą, a także ekonomiczną, socjopsychologiczną oraz środowiskową. Warto także nadmienić, że agroturystyka bazuje na funkcjach kształcącej i edukacyjnej, zdrowotnej czy też poznawczej, aktywizacji terenów typowo wiejskich, dochodowej i wielorakich innych. Jest to przenikanie się miasta ze wsią, co obecnie staje się coraz powszechniejszym zjawiskiem.

Kura wysiaduje jaja na grzędzie

W praktyce oznacza to, że na agroturystykę decyduje się wraz z biegiem czasu jako na formę wczasów coraz większe grono osób mieszkających na stałe na terenach wielkich metropolii miejskich. Nie da się też ukryć, że jadąc do kwatery agroturystycznej już niekoniecznie musimy zaszywać się na typowej wiosce. Równie dobrze możemy poddawać się tam wielorakim aktywnościom fizycznym, w zależności od regionu, na jaki decydujemy się w kontekście zwiedzania.
Artykuł dzięki: