Poznańskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Chałupa"

Wczasy pod gruszą

Wiejski krajobraz

Jako termin popularny w Polsce jakim jest wczasy pod gruszą rozumie się wyjazdy w tereny typowo wiejskiego krajobrazu. Mówi się tu w szczególności o agroturystyce, która opiera się przede wszystkim na rozmaitych wyjazdach bazujących zwłaszcza na wspólnym spożywaniu posiłków, podziwianiu krajobrazów, czy też uczestniczeniu w rozlicznych aktywnościach wiejskich takich jak wędkarstwo, robienie i przetwórstwo jedzenia czy też aktywności z zakresu rzemiosła artystycznego.
Warto wspomnieć, że z roku na rok systematycznie przybywa osób chcących przenieść się z codziennie zajmowanego wielkiego miasta, gdzie żyją i pracują, do scenerii typowo wiejskiej, a więc odbyć typowe wczasy pod gruszą i zasmakować klasyczną agroturystykę. Musimy dodać, że celem w ogóle działania agroturystyki jest w praktyce zapewnienie przepełnienia wsi oraz miejscowości o charakterze wiejskim, leżących albo zupełnie z dala od miejskich metropolii, albo także na ich peryferiach. Warto też nadmienić, że agroturystyka ma na celu niedopuszczenie do wyludnienia wiejskich obszarów, w tym także chętnie odwiedzanych przez Polaków i nawet również cudzoziemców – terenów górskich. Jest tam też sposobność wytwarzania wyrobów tradycyjnych dla tych terenów, z których owe obszary słyną, na przykład pamiątek. Dodatkowo, nie zapominajmy również o wzroście dochodów ludności lokalnej, która często żyje tylko i wyłącznie z agroturystyki. Generalnie ten model wczasowania jest bardzo dobry, bowiem wspiera szeroko rozumiane ekologiczne wzorce turystyczne.
Artykuł dzięki: Wycieczki w Tatry Wysokie z przewodnikiem